فقط ، درست جزیره مردان ممنوع یونسکو

فقط ، درست: جزیره مردان ممنوع یونسکو ممنوعیت اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

همه مردم اعم از زنان و مردان آرزوی دیدار از اماکن باستانی موجود در فهرست یونسکو را دارند، ولی زنان اجازه ورود به جزیره مقدس اوکینوشیمای ژاپن را ندارند.

عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟ +عکس

عبارات مهم : جزیره

همه مردم اعم از زنان و مردان آرزوی دیدار از اماکن باستانی موجود در فهرست یونسکو را دارند، ولی زنان اجازه ورود به جزیره مقدس اوکینوشیمای ژاپن را ندارند.

به گزارش العالم، ورود زنان به این جزیره بر اساس آئین شینتو ژاپن ممنوع است و مردان نیز فقط یک روز در سال یعنی 27 ماه مه می توانند از آنجا دیدار کنند و نباید تعداد آنان از 100 نفر زیاد باشد.

شرط ورود به این جزیره، انجام رسوماتی است که تضمین کننده طهارت بر اساس آئین شینتو است.

عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

هیچ کس اجازه ندارد آنچه را درجزیره دیده یا شنیده جهت کسی بازگو کند و هیچ چیز نباید از آنجا خارج شود، حتی اگر مشتی علف باشد.

دلیل روشنی جهت ممنوعیت ورود زنان به این جزیره وجود ندارد، ولی بعضی معقتدند علت آن ناپاکی زنان در دوره قاعدگی یا نگرانی از ترساندن خطرات دریاهای احاطه کنندۀ این جزیره جهت آنان است.

همه مردم اعم از زنان و مردان آرزوی دیدار از اماکن باستانی موجود در فهرست یونسکو را دارند، ولی زنان اجازه ورود به جزیره مقدس اوکینوشیمای ژاپن را ندارند.

گفتنی است بیش از 80 هزار قطعه باستانی در این جزیره کشف شده است که ثروت ملی ژاپن به شمار می رود.

با وجودی که درج نام اماکن تاریخی در فهرست میراث جهانی شرکت یونسکو به معنی زیاد کردن شمار بازدیدکنندگان از آن هست، ولی این جزیره انحصاری باقی می ماند و دیدار از آن جهت عموم امکان نخواهد داشت.

عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

همه مردم اعم از زنان و مردان آرزوی دیدار از اماکن باستانی موجود در فهرست یونسکو را دارند، ولی زنان اجازه ورود به جزیره مقدس اوکینوشیمای ژاپن را ندارند.

واژه های کلیدی: جزیره | مردان | ممنوع | یونسکو | ممنوعیت | اخبار گوناگون

عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

عکس + ورود زنان به این جزیره ممنوع است!؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs